آرشیو روزانه: شهریور 20, 1402

معرفی متخصصان برتر جراحی عمومی

معرفی متخصصان برتر جراحی عمومی

در تعریف جراحی آمده است که، عملی است که پزشک جراح با تغییری در بافت‌های بدن یا دستکاری بخشی از آن، نقصی را درمان میکند و یا بخش بیماری از ارگانی در بدن برداشته میشود. یک جراح عمومی عضوی از یک گروه جراحی است که شامل یک متخصص بیهوشی، پرستاران و تکنسین‌های جراحی نیز می‌شود. بعبارتی میتوان گفت که هر …

مطالعه بیشتر »