هر آنچه که لازم است درباره ما بدانید:

سایت توسط آقای حمدی مدیریت می‌شود. این مدیریت شامل بخش محتوا و رسانه‌های سایت است. این وبسایت عملا بستری را ایجاد میکند تا به آسانی تمام یافراد بتوانند از آن استفاده کنند. بهترین دست آورد ما برای این حوزه وجود عزیزان و همراهانی مثل شماست.