خشکی چشم
پزشکی

درباره خشکی چشم چه می‌دانید؟

خشکی چشم حس ناخوشایندی به شما میدهد. اگر خشکی چشم داشته باشید، چشمان تان ممکن است سوزش یا خارش داشته...
1 2 3
برگه 1 of 3