آرشیوبورسیت گردن

بیماری بورسیت
پزشکی

هر آنچه درباره بیماری بورسیت نمی‌دانید

بورس یا کیسه سینوویال، کیسه‌ای لیفی است. بورس حاوی مایع سینوویال است که بین دو بافت مجاور هم قرارمی‌گیرد و باعث تسهیل حرکات آن‌ها نسبت...