برچسب آرشیوها: لوازم آرایش گیاهی ایرانی

سیر تا پیاز لوازم آرایش طبیعی

لوازم آرایش طبیعی

انسان‌هایی که در گذشته‌های دور می‌زیستند،  برای زیباترشدن با استفاده از مواد و ترکیبات موجود در طبیعت، خود را به شیوه‌های مختلف آرایش می‌کردند. اما متأسفانه با گذشت زمان، مواد و لوازم آرایش تغییر کرده و به تدریج ماهیت شیمیایی به خود گرفتند. امروزه تشخیص لوازم آرایشی طبیعی از شیمیایی، کار آسانی نیست. جهت آگاهی بیشتر در این مقوله ادامه …

مطالعه بیشتر »