ورزش هوازی
پزشکیورزشی

ورزش هوازی “راه افزایش سلامت بدن”

تصور کنید در حال ورزش کردن هستید. از شدت فعالیت عرق می‌کنید، به سختی نفس می‌کشید. قلب‌تان تاپ‌تاپ می‌‌کند و...